ORGANISATIE SDBM

Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM) is een organisatie van en voor vastgoedeigenaren en ondernemers in de binnenstad van Deventer.

De Stichting Deventer Binnenstadmanagement werkt samen met ondernemers en vastgoedeigenaren.
De vastgoedeigenaren zijn verenigd in de Vereniging van Commercieel Onroerend goed binnenstad Deventer (VCOD). De ondernemers zijn verenigd in de Vereniging Deventer Binnenstad Ondernemers (VDBO).

De Vereniging van Commercieel Onroerend goed binnenstad Deventer (VCOD) is op 25 oktober 1999 opgericht wegens de vele activiteiten die gingen plaatsvinden in de Deventer binnenstad en de wens om daar als pandeigenaren georganiseerd bij betrokken te raken. De doelstelling van de VCOD is: behoud van de waarde van het vastgoed in de binnenstad van Deventer.

BIZ-bijdrageplichtige pandeigenaren uit het BIZ gebied kunnen gratis lid worden van de VCOD. Hebt u hiervoor belangstelling, neem dan contact op met info@vcod.nl

De plannen voor de komende vijf jaar staan beschreven in het businessplan BIZ-vastgoed.Lees hier het businessplan BIZ-vastgoed.
Lees hier het businessplan BIZ-ondernemers

De Vereniging van Deventer Binnenstadondernemers op 18 september 2017 opgericht en heeft als doel door collectieve ambitie het bevorderen van de economische ontwikkeling van de binnenstad.

Ondernemers uit het BIZ-gebied kunnen meebeslissen wat er de komende 5 jaar met de totale bijdrage van ondernemers wordt gedaan, door gratis lid te worden van Vereniging Deventer Binnenstad Ondernemers. 

De plannen van de ondernemers voor de komende vijf jaar staan beschreven in het businessplan BIZ-ondernemers.