BIZ BINNENSTAD DEVENTER

BIZ, Samen eigenaar worden van een gemeenschappelijk doel

Met de Wet op de Bedrijveninvesteringszones (BIZ) wordt samenwerking en collectieve investering in de binnenstad van Deventer voor 5 jaar mogelijk gemaakt. Door middel van een BIZ dragen alle ondernemers en vastgoedeigenaren, totaal 1242 partijen, in de binnenstad bij aan concrete projecten die ten goede komen aan het economisch functioneren van de binnenstad. De BIZ is dus een instrument van, voor en door ondernemers, waar u uiteindelijk de vruchten van plukt. De eerste BIZ-periode is van start gegaan op 1 januari 2018 en heeft veel successen laten zien.

 De BIZ heeft geleid tot een slagvaardige professionele binnenstadsorganisatie van en voor ondernemers en vastgoedeigenaren. In het najaar 2022 hebben de ondernemers en vastgoedeigenaren met een overweldigende meerderheid van respectievelijk 89% en 92% voor verlenging van de BIZ gestemd. In 2022 hebben de besturen nieuwe businessplannen opgesteld voor de komende 5 jaar met als centraal thema: Samen eigenaar blijven van een gemeenschappelijk doel: een krachtige vitale binnenstad van Deventer. In de plannen zijn een duidelijke ambitie, doelstellingen en projecten geformuleerd.